Mokytojų dėmesiui!


Klasių posėdžiai


2017 birželio 5 d.
11:00 Liaudies instr. kl. (209 kab.)


2017 birželio 9 d.
10:00 Styginių instr. kl (M.s.)
10:00 Klasikinės gitaros kl. (209 kl.)
10:30 Chorinio dainavimo kl. (115 kl.)
11:00 Metodinė taryba (styg., chor. d.,kl.gitara,teorinių d.) (M.s.)
12:00 Išplėstinio muzikinio ugd.kl. (D.s.)
12:30 Teorinių dalykų kl. (M.s.)


2017 birželio 12 d.
10 :00 Akordeono kl. (209 kl.)
10:00 Papildomo f-no kl (D.s.)
10:30 F-no metodinė taryba (D.s.)
10:30 Metodinė taryba (l. instr., akord., puč.) (M.s.)
11:00 Pučiamųjų instr. kl. (209 kab.)
11:00 Fortepijono klasė (D.s.)
JUMV tarybos posėdis


2017 birželio 13 d. 10 val.


Mokytojų tarybos posėdis
2017 birželio 16 d. 10 val.

j

Informacija


Mokytojų metodinės ir praktinės veiklos ataskaita
Teminis planas
Mokomosios medžiagos teminis planas
Teorinių dalykų tvarkaraštis
Teorinių dalykų tvarkaraštis
Ugdymo plano formą galite rasti čia
Ugdymo planas
Tvarkaraštis
Tvarkaraštis

Tėvų dėmesiui


Reikalingi dokumentai išvykstant:

  1. Galiojantis vaiko tapatybės dokumentas
  2. Tėvų sutikimas
  3. Parašo tikrumas turi būti patvirtintas notariškai jei išvykstama ne į Šengeno šalis.

„OI ŽIBA ŽIBURĖLIS“ – 2017

plačiau

“Garsų vaivorykštė” VIII-asis respublikinis muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų konkursas

plačiau

TARPTAUTINIS VARINIŲ IR MEDINŲ INSTRUMENTŲ SOLISTŲ KONKURSAS

plačiau

IV TARPTAUTINIS FORTEPIJONINIŲ DUETŲ IR KAMERINIŲ ANSAMBLIŲ KONKURSAS

plačiau

VIII-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų harmonizuotų
lietuvių liaudies dainų a’cappella konkursas
„OI ŽIBA ŽIBURĖLIS“ – 2017

plačiau
Translate »