}

Papildomas priėmimas


Papildomas priėmimas į muzikos mokyklą vyks 2017m. rugsėjo 7d.

 • 15:00 val. į vyresnes klases
 • 16:00 val. į ankstyvojo muzikinio ugdymo klasę
 • 17:00 val. į 1-ąją klasę
j

Mokytojams


Teorinių dalykų tvarkaraštis

MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

JUMV tarybos posėdis
2017m. rugsėjo 21 d. 11:00 val.

Mokytojų tarybos posėdis
2017 rugsėjo 22 d. 12:00 val.

Mokslo metų pradžios šventė


2017m. rugsėjo 4d. Mokslo metų pradžios šventė 1-osios klasės mokiniams vyks mokyklos Didžiojoje salėje.

 • 15.00 val. Gitara ir Akordeonas
 • 15.30 val. Liaudies instrumentai
 • 16.00 val. Pučiamieji instrumentai
 • 16.30 val. Styginiai instrumentai/li>
 • 17.00 val. Chorinis dainavimas
 • 17.30 val. Fortepijonas
j

Informacija


Mokytojų metodinės ir praktinės veiklos ataskaita
Teminis planas
Mokomosios medžiagos teminis planas

 

Ugdymo plano formą galite rasti čia
Ugdymo planas
Tvarkaraštis
Tvarkaraštis

Tėvų dėmesiui


Reikalingi dokumentai išvykstant:

 1. Galiojantis vaiko tapatybės dokumentas
 2. Tėvų sutikimas
 3. Parašo tikrumas turi būti patvirtintas notariškai jei išvykstama ne į Šengeno šalis.

„OI ŽIBA ŽIBURĖLIS“ – 2017

plačiau

“Garsų vaivorykštė” VIII-asis respublikinis muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų konkursas

plačiau

TARPTAUTINIS VARINIŲ IR MEDINŲ INSTRUMENTŲ SOLISTŲ KONKURSAS

plačiau

IV TARPTAUTINIS FORTEPIJONINIŲ DUETŲ IR KAMERINIŲ ANSAMBLIŲ KONKURSAS

plačiau

VIII-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų harmonizuotų
lietuvių liaudies dainų a’cappella konkursas
„OI ŽIBA ŽIBURĖLIS“ – 2017

plačiau
Translate »