Teikiamos programos

Fortepijonas

Fortepijono klasė mokinių ir joje dirbančių mokytojų skaičiumi – gausiausia mokykloje. Joje dirba 64 mokytojai, mokosi 365 mokiniai.

Į fortepijono klasę priimami 7-8 metų vaikai. Besimokantiems fortepijono klasėje siūlomas pradinis muzikinis ugdymas (1-4 klasės, vadovė mokytoja metodininkė Jūratė Žemaitytė) ir pagrindinis muzikinis ugdymas (5-8 klasės, vadovė mokytoja metodininkė Kristina Baltušienė). Vyresniųjų klasių mokiniai mokosi ansamblinio grojimo dalykus (ansamblių klasės vadovė mokytoja metodininkė Teresė Zubauskaitė). Baigę pagrindinio ugdymo programą mokiniai gali toliau mokytis 9-12 klasėje pagal tikslinio muzikinio ugdymo (vadovė mokytoja metodininkė K.Baltušienė) arba išplėstinio muzikinio ugdymo (vadovė mokytoja R.Bimbaitė) programą.

Fortepijono klasės mokymo programa:

  • 1 kl. fortepijonas, solfedžio.
  • 2-4 kl. fortepijonas, solfedžio, choras.
  • 5 kl. fortepijonas, solfedžio, muzikos istorija, fort.ansamblis.
  • 6-8kl. fortepijonas, solfedžio, muzikos istorija, akompanimentas.
  • 9-12 kl. fortepijonas, muzikos teorija, solfedžio, harmonija, muzikos istorija, kamerinis ansamblis.

Fortepijono klasės koncertinė veikla labai įvairi. Mokiniai groja koncertiniuose renginiuose mokykloje ir mieste, dalyvauja meniniuose projektuose. Gabiausieji skatinami dalyvauti respublikiniuose bei tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose, kuriuose pelno laureatų vardus bei prizines vietas.

Fortepijono klasės mokytojai mokykloje organizuoja įvairius renginius, kuriuose dalyvauja visi norintys koncertuoti. Kasmet mokiniai kviečiami į koncertinę – pažintinę kelionę M.K.Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos keliais. Tradiciniu tapo kompozitoriaus K.Černi etiudų konkursas. Didelio atlikėjų ir klausytojų dėmesio sulaukia „Kompozitorių vakarai“, „Šeimyninio muzikavimo“ koncertai, „Lietuviškų pjesių festivalis“, Kalėdiniai koncertai. Fortepijono mokytojų pastangomis mokykloje organizuojami festivaliai ir konkursai: respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Garsų vaivorykštė“, tarptautinis „Jaunojo koncertmeisterio konkursas“, respublikinis „Džiazo muzikos festivalis“.

Fortepijono klasės mokiniai dalyvauja renginiuose su kitų mokyklos klasių mokiniais, taip pat bendradarbiauja su kitomis mokyklomis.

Džiaugiamės, kad mokyklą baigę mokiniai pasirenka muziko kelią – studijas Lietuvoje ar užsienyje. Nemaža dalis buvusių mokyklos mokinių sėkmingai dirba mokytojais mūsų ar kitose mokyklose.

Styginiai
Styginių instrumentų klasėje mokosi 125 mokiniai: 108 smuikininkai ir 17 violončelininkų.

Klasės vadovė – mokytoja metodininkė Violeta Polianskienė. Smuiku groti moko mokytoja ekspertė L.Krivaitienė, mokytojai metodininkai D.Galdikienė, A.Ravkienė, A.Tamulienė, K.Katavičiūtė – Kuzminovienė, vyresnieji mokytojai M.Perednytė, A.Gaidamavičienė, D.Terminaitė, D.Vasiliauskas, mokytoja V.Čepinskienė.

Violončele groti moko mokytojai metodininkai S.Bartulis, J.Kazlauskas, D.Laptevienė. Į styginių instrumentų klasę priimami 7-10 metų vaikai. Pagal ugdymo programą mokiniai mokosi griežti styginiais instrumentais solo ir įvairios sudėties ansambliuose. Baigę pradinio (1-4 kl.) ir pagrindinio (5-8 kl.) muzikinio ugdymo programas mokiniai gali toliau mokytis 9-12 klasėse pagal tikslinio muzikinio ugdymo arba išplėstinio muzikinio ugdymo programą.

Styginių instrumentų klasės mokymo programa:

  • 1-2 kl. smuikas arba violončelė, solfedžio.
  • 3-4 kl. smuikas arba violončelė, solfedžio, smuikininkų ansamblis, papildomas fortepijonas.
  • 5-8 kl. smuikas arba violončelė, solfedžio, muzikos istorija, papildomas fortepijonas.

Mokinių koncertinė veikla labai plati ir įvairi. Jie dalyvauja festivaliuose, konkursuose, miesto meniniuose projektuose. Kasmet mokiniai su mokytojais kviečiami į pasaulinį jaunimo laisvalaikio muzikos festivalį Grenoblio mieste (Prancūzija).

Puikiai grojantys ir turintys sceninės patirties mokiniai dalyvauja tarptautiniuose konkursuose Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Italijoje ir kitose šalyse. Konkursuose mokiniai pelno Grand Prix apdovanojimus, laureatų vardus bei prizines vietas. Klasės mokytojai organizuoja įvairius renginius: pjesių konkursą „Akimirkos“, tarptautinį jaunųjų stygininkų kamerinės muzikos festivalį – konkursą „Muzikos tiltai“, Lietuvos muzikos mokyklų styginių ansamblių festivalį, 3 kl.mokinių etiudo ir pjesės konkursą, 1 kl. mokinių ataskaitinį koncertą tėveliams „Sveika, vasarėle“, taip pat kalėdinius ir Motinos, Tėvo dienai skirtus koncertus. Taip pat mokytojai organizuoja edukacines – koncertines ekskursijas į įvairius muziejus. Palaiko dalykinius ryšius su kitų muzikos mokyklų mokytojais, rengia metodinius praktinius užsiėmimus. Už nuoširdų darbą, kūrybiškumą, pasiryžimą dalyvauti konkursuose mokiniai ir mokytojai apdovanojami Lietuvos respublikos prezidento, Lietuvos muzikos rėmimo fondo, Lietuvos moterų klubo „Ad Astra“, Kauno miesto mero, Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus padėkos raštais.

Pučiamieji
Pučiamųjų instrumentų klasėje dirba 21 mokytojas, mokosi 174 mokiniai.

Klasės vadovas – mokytojas metodininkas Evaldas Liutkauskas.

Į Pučiamųjų instrumentų klasę priimami 7-10 metų vaikai. Mokslo trukmė 7-8 metų vaikams – 8-eri metai, 9-10 metų vaikams – 6-eri metai.Besimokantiems pučiamųjų instrumentų klasėje siūlomas pradinis muzikinis ugdymas (1-2 klasės besimokantiems pagal 6 mokymo metų programą arba 1-4 klasės besimokantiems pagal 8 mokymo metų programą) ir pagrindinis muzikinis ugdymas (3-6 klasės besimokantiems pagal 6 mokymo metų programą arba 5-8 klasės besimokantiems pagal 8 mokymo metų programą). Baigę pagrindinio muzikinio ugdymo programą mokiniai gali toliau mokytis 9-12 klasėje pagal tikslinio muzikinio ugdymo arba išplėstinio muzikinio ugdymo programą.

Pučiamųjų instrumentų klasės mokymo programa:

Besimokantiems pagal 8-erių mokymo metų programą (7-8 metų vaikams):

  • 1 kl. Pagrindinis instrumentas, solfedžio.
  • 2-4 kl. Pagrindinis instrumentas, solfedžio, papildomas instrumentas (fortepijonas).
  • 5-8 kl. Pagrindinis instrumentas, solfedžio, muzikos istorija, pučiamųjų instrumentų orkestras, papildomas instrumentas(fortepijonas).

Besimokantiems pagal 6-erių mokymo metų programą (9-10 metų vaikams):

  • 1 kl. Pagrindinis instrumentas, solfedžio.
  • 2 kl. Pagrindinis instrumentas, solfedžio.
  • 3-6 kl. Pagrindinis instrumentas, solfedžio, muzikos istorija, pučiamųjų instrumentų orkestras, papildomas instrumentas (fortepijonas).

Pučiamųjų instrumentų klasėje mokiniai mokomi groti fleita, obojumi, klarnetu, saksofonu, valtorna, trimitu, eufonija, trombonu, tūba bei mušamaisiais muzikos instrumentais. Klasės moksleiviai ir jų mokytojai aktyviai dalyvauja mokyklos, Kauno miesto bei šalies muzikiniame gyvenime.

Mokytojai ruošia ir nuolat papildo muzikinio ugdymo programas, tobulina kvalifikaciją dalyvaudami metodiniuose seminaruose, dalinasi sukaupta patirtimi su kitų muzikos mokyklų mokytojais. 1993m. mokytojas metodininkas Vytautas Barniškis mokykloje įkūrė pučiamųjų instrumentų orkestrą. Pučiamųjų instrumentų klasėje didėjant mokinių skaičiui, šis kolektyvas sparčiai augo.

Šiandien galime didižiuotis pristatydami net du – jaunesniųjų ir vyresniųjų klasių pučiamųjų instrumentų orkestrus, vadovaujamus vyr. mokytojo Gintauto Kubiliaus. Mokiniai noriai groja pučiamųjų instrumentų bei įvairios sudėties kameriniuose ansambliuose. Pučiamųjų instrumentų klasės mokiniai – nuolatiniai Respublikinių ir tarptautinių festivalių bei konkursų laureatai ir dalyviai.

Respublikinis J.Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkursas, festivalis – konkursas „Vaikystė su muzika“ (Panevėžys), Respublikinis jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais instrumentais konkursas ,,Jūros fanfaros“ (Klaipėda), tarptautinis konkursas „Olimpus musicale“ (Prienai), tarptautinis konkursas „XXI – ojo amžiaus menas“ (Kijevas), tarptautiniai kamerinių ansamblių konkursai „Muzikos tiltai“ ir „Muzikuojame dviese“ (Kaunas) – tai tik dalis konkursų, festivalių, kuriuose dalyvauja Kauno I-osios muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų klasės mokiniai.

Kiekvienas laikmetis į pučiamųjų klasės istoriją įneša svarbų savo indėlį, nuo kurio atsispyrę galime siekti naujų tikslų ir aukštumų. Pučiamųjų instrumentų klasės mokytojai: T.Balaišis, A.Barniškis, V.Barniškis, K.Bliujus, F.Drūlytė, A.Gervė, R.Gervienė, K.Jauniškis, V .Kijauskas, L.Klebauskas, G.Kubilius, A.Macas, M.Perminas, D.Radomskis, R.Simanavičius, M.Sipavičius, A.Sipavičienė, O.Užameckienė.

Chorinis dainavimas
Chorinis dainavimas

Į chorinio dainavimo klasę priimami 7 – 9 metų vaikai.

Besimokantiems šioje klasėje siūlomas pradinis muzikinis ugdymas (1 – 4 klasės) ir pagrindinis muzikinis ugdymas (5 – 8 klasės). Baigę pagrindinio muzikinio ugdymo programą mokiniai gali toliau mokytis 9 – 12 klasėse pagal tikslinio muzikinio ugdymo arba išplėstinio muzikinio ugdymo programą.

Chorinio dainavimo klasės mokymo programa:

  • 1 – 4 kl. chorinis dainavimas, solfedžio, papildomas fortepijonas
  • 5 kl. chorinis dainavimas, solfedžio, muzikos istorija, papildomas fortepijonas
  • 6 – 8 kl. chorinis dainavimas, solfedžio, muzikos istorija, dirigavimas, papildomas fortepijonas
  • 8 – 12 kl. chorinis dainavimas, muzikos teorija, muzikos istorija, solfedžio, harmonija, solinis dainavimas, papildomas fortepijonas.

Chorinio dainavimo klasės vadovė mokytoja metodininkė Jūratė Jaudegytė. Klasėje mokosi apie 170 mokinių. Chorinio dainavimo ir dirigavimo juos moko mokytojai metodininkai J.Jaudegytė, L.Mačienė, A.Bagočienė, D. Petraškienė.

  • 1 – 4 klasių mokinių “Jaunučių” choras

Vadovės mokytoja metodininkė Aistė Bagočienė ir mokytoja Dovilė Petraškienė. Koncertmeisteris Dalius Mintaučkis.

  • 5 – 8 klasių mokinių “Jaunių” choras

Vadovės mokytojos metodininkės Jūratė Jaudegytė, Loreta Mačienė. Koncertmeisterė Aušra Klovaitė-Berezinienė.

 • 9 – 12 klasių mokinių mišrus kamerinis choras “Con Brio”

Pasirinkę tikslinį arba išplėstinį muzikinį ugdymą, mokiniai gali dainuoti mišriame kameriniame chore. Didžioji choro dalis – chorinio dainavimo mokiniai, bet į jį mielai įsijungia ir kitų klasių, tai – fortepijono, klasikinės gitaros, pučiamųjų ir styginių instrumentų išplėstinio bei tikslinio muzikinio ugdymo mokiniai. Choro vadovė mokytoja metodininkė Aistė Bagočienė, koncertmeisteris Dalius Mintaučkis.

Visi mokyklos chorai dalyvauja tradicinėse mokyklos šventėse, miesto bei respublikiniuose renginiuose: Kauno miesto ir respublikinėse dainų šventėse, Kauno apskrities J.Gruodžio vaikų muzikos ir meno mokyklų chorų festivaliuose, vaikų ir jaunimo chorų festivalyje “Vilties daina”, tarptautiniame vaikų ir jaunimo chorų festivalyje “Dainų versmė” (jame “Jaunių” choras tapo laureatu). Mokykloje chorinio dainavimo klasės mokytojai rengia Kalėdinius, Motinos dienos, Valstybės atkūrimo dienos minėjimo koncertus, chorai vyksta į renginius kitose miesto mokyklose, koncertuoja įvairiose Kauno koncertų salėse. Chorinio dainavimo klasės mokytojai organizuoja konkursus: Muzikos mokyklų jaunųjų dirigentų konkursą (nuo 2001 metų šis konkursas vyksta kas du metai) ir Jaunųjų atlikėjų harmonizuotų lietuvių liaudies dainų a cappella „Oi žiba žiburėlis“.

Akordeonas
Akordeono klasėje mokosi 174 mokiniai.

Klasės vadovė – mokytoja ekspertė Marija Martinkienė.

Akordeonu groti moko mokytoja ekspertė G. Lukošienė, mokytojai metodininkai R.Labanauskienė, J.Macevičienė, M.Laurynaitis, D.Pušinaitienė, V.Gadliauskienė.

Į akordeono klasę priimami 7-12 metų vaikai. Atsižvelgiant į amžių, mokiniams siūloma mokytis pagal 6-erių ar 8-erių metų muzikinio ugdymo programą. Akordeono klasės mokiniams siūlomas pradinis muzikinis ugdymas (1-4 klasės) ir pagrindinis muzikinis ugdymas (5-8 klasės). Baigę pagrindinio muzikinio ugdymo programą mokiniai gali toliau mokytis 9-12 klasėje pagal tikslinio muzikinio ugdymo arba išplėstinio muzikinio ugdymo programą.

Muzikinio ugdymo programa mokiniams, besimokantiems pagal 8-erių metų ugdymo programą:

  • 1 – 2 kl. akordeonas, solfedžio.
  • 3 – 4 kl. akordeonas, solfedžio, papildomas instrumentas (fortepijonas), akordeonų orkestras.
  • 5 – 8 kl. akordeonas, solfedžio, muzikos istorija, papildomas instrumentas (fortepijonas), akordeonų orkestras.

Mokiniai, baigę pagrindinio muzikinio ugdymo programą, gali mokytis:

  • 9 – 10 kl. akordeonas, solfedžio, muzikos istorija, muzikos teorija, papildomas instrumentas (fortepijonas).
  • 11 – 12 kl. akordeonas, solfedžio, muzikos istorija, muzikos teorija, harmonija, papildomas instrumentas (fortepijonas).

Akordeono klasės mokiniai – aktyvūs Kauno miesto kultūrinio gyvenimo dalyviai. Jie pasirodo įvairiuose šalies renginiuose bei meniniuose projektuose, groja Lietuvos radijo ir televizijos laidose. Akordeonininkai yra kviečiami dalyvauti Lietuvos ir tarptautiniuose festivaliuose Latvijoje, Estijoje bei kitose šalyse. Gabiausieji dalyvauja tarptautiniuose konkursuose Italijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, kitose šalyse ir pelno laureatų vardus bei prizines vietas.

Mokykloje organizuojami kasmetiniai Kalėdiniai, Motinos ir Tėvo dienai skirti koncertai. Jauniausieji mokiniai groja kasmetiniame tradiciniame renginyje „Pirmieji pumpurai“. Mokytojai didžiuojasi savo mokiniais, mylinčiais muziką, gebančiais derinti mokslą ir pomėgius. Ypač tais, kurie baigę muzikos mokyklą pasirenka muziko kelią.

Gitara
Gitaros klasė – pati jauniausia mokykloje, įkurta 1968 metais.

Šiuo metu joje dirba 5 mokytojai, mokosi apie 50 mokinių.

Gitaros klasės vadovė – mokytoja metodininkė I.Raginienė.

Į gitaros klasę priimami 7-12 metų vaikai. Besimokantiems siūlomas pradinis muzikinis ugdymas (1-2 klasės 6 mokymo metų mokiniams ir 1-4 klasės 8 mokymo metų mokiniams) ir pagrindinis muzikinis ugdymas ( 3-6 klasės 6 mokymo metų mokiniams ir 5-8 klasės 8 mokymo metų mokiniams). Baigę pagrindinio ugdymo programą mokiniai gali toliau mokytis 9-12 klasėse pagal tikslinio muzikinio ugdymo arba išplėstinio muzikinio ugdymo ( vadovė mokytoja R.Bimbaitė) programą.

Gitaros klasės mokymo programa:

  • 1-2 kl. gitara, solfedžio;
  • 3-6 kl. gitara, solfedžio, papildomas fortepijonas, muzikos istorija, ansamblinis grojimas;
  • 9-12 kl. gitara, solfedžio, muzikos teorija, harmonija, muzikos istorija, kamerinis ansamblis;

Gitaros klasėje suburti du ansambliai. Jiems vadovauja mokytoja metodininkė I.Raginienė ir vyr. mokytojas V .Jasiukevičius.

Gitaros klasės mokiniai groja įvairiuose renginiuose mokykloje ir mieste. Gabiausieji skatinami dalyvauti respublikiniuose bei tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose. Gitaros klasės mokytojai mokykloje organizuoja įvairius renginius.

Tradiciniais tapo kasmetiniai pirmokų koncertai, Kalėdiniai klasės koncertai. Mokiniai koncertuoja įvairiose miesto salėse: A. ir P.Galaunių namuose, Įvairių tautų kultūros centre, Petrauskų muziejuje ir kitur. Mokiniai dalyvauja respublikiniame „ Džiazo muzikos festivalyje“, Baltijos šalių jaunųjų gitaristų konkurse, Trakų styginių instrumentų žiemos festivalyje – konkurse, kamerinių ansamblių festivalyje Šiauliuose. Gitaros klasės mokytojai ir mokiniai dalyvauja renginiuose su kitų mokyklos klasių mokiniais, taip pat bendradarbiauja su Vilniaus B.Dvariono muzikos mokykla, J.Gruodžio konservatorija, Garliavos meno mokykla.

Teoriniai dalykai
Visi mokyklos mokiniai lanko solfedžio ir muzikos istorijos pamokas.

Solfedžio pamokose mokiniai mokosi muzikinio rašto, muzikos teorijos pagrindų, lavina muzikinę klausą, atmintį ir ritmo pojūtį, improvizuoja, kuria.

Muzikos istorijos pamokose mokiniai supažindinami su žymiausiais kompozitoriais ir jų kūryba, muzikos instrumentais, liaudies bei profesionaliosios muzikos žanrais, pasaulio muzikos kultūra.

Teorinių dalykų klasės vadovė mokytoja ekspertė Eglė Valantinienė.

Teorinių dalykų mokymo programa skirstoma į tris etapus:

 • Pradinis muzikinis ugdymas – mokiniai mokosi solfedžio.
 • Pagrindinis muzikinis ugdymas – mokiniai mokosi solfedžio ir muzikos istorijos.
 • Tikslinis muzikinis ugdymas – mokiniai mokosi solfedžio, harmonijos ir muzikos istorijos.

Mokykloje nuolat vyksta įvairios viktorinos, konkursai, olimpiados, rengiami dalykiniai projektai.

Mokiniai dalyvauja renginiuose, vykstančiuose ir už mokyklos ribų. Daug dalyvių sulaukia konkursai „Ženklai ir tonacijos“, „Rudens daina“, „Kanonas“, „Kamertonas“, „Liudus Musicalis“. Gabiausieji mokyklos mokiniai dalyvauja Kauno krašto bei respublikiniuose solfedžio konkursuose, muzikos istorijos konkursuose, debatų – pokalbių renginiuose.

Jau daugiau kaip dešimtmetį mokykloje vykdomas tęstinis projektas – pažintis su Nacionaliniu operos ir baleto teatru, aplankant premjerinius sceninių veikalų pastatymus. Taip palaipsniui formuojamas mokinių muzikinis skonis, sugebėjimas vertinti muzikinį kūrinį. Šiuo metu muzikos istorijos mokytoja ekspertė E.Valantinienė su mokiniais vykdo projektą, kurį inspiravo Commedia dell‘arte dvasią atspindinti S.Prokofjevo opera „Meilė trims apelsinams“.

Liaudies instrumentai
Liaudies instrumentų klasėje mokosi apie 120 mokinių, dirba 18 mokytojų.

Klasės vadovė – mokytoja metodininkė Ona Šikšnienė.

Į liaudies instrumentų klasę priimami 7 – 10 metų mokiniai. Besimokantiems šioje klasėje siūlomas pradinis muzikinis ugdymas (1 – 4 klasės) ir pagrindinis muzikinis ugdymas (5 – 8 klasės). Į liaudies instrumentų klasę priimami ir vyresni 9 – 10 metų mokiniai. Jie muzikinio ugdymo programą baigia per 6 metus. Baigę pagrindinio ugdymo programą mokiniai gali toliau mokytis 9 – 12 klasėje pagal tikslinio muzikinio ugdymo (vadovė mokytoja metodininkė Ona Šikšnienė) arba išplėstinio muzikinio ugdymo (vadovė mokytoja metodininkė Rūta Bimbaitė) programą.

Pagrindinį dalyką (kanklės, birbynė, lamzdelis, armonika, dūdmaišis, etninė muzika) ir antrąjį instrumentą (papildomas fortepijonas) mokiniai mokomi individualiai. Solfedžio, muzikos istorijos, ansamblio, skudučių pamokos vyksta grupėse. Liaudies instrumentų klasės mokymo programa:

  • 1-2 kl. pagrindinis dalykas, solfedžio, skudučiai.
  • 3 kl. pagrindinis dalykas, solfedžio, papildomas fortepijonas, tautodailė, ansamblis.
  • 4-8 kl. pagrindinis dalykas, solfedžio, papildomas fortepijonas, muzikos istorija, ansamblis.
  • 9-12 kl. pagrindinis dalykas, solfedžio, papildomas fortepijonas, muzikos teorija, muzikos istorija, harmonija, ansamblis, dirigavimas.

Liaudies instrumentų klasės koncertinė veikla labai įvairi. Mokiniai dalyvauja įvairiuose renginiuose: tautinių muzikos instrumentų, folkloro ansamblių festivaliuose, Kauno miesto ir Respublikinėse dainų šventėse, tarptautiniuose festivaliuose „Skamba skamba kankliai“, „Suklegos“, „Griežynė“, kasmet koncertuoja Palangos S.Vainiūno muzikos mokykloje arba prie Birutės kalno Respublikiniame tautinių muzikos instrumentų mokytojų seminare. Gabiausieji moksleiviai dalyvauja respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose ir pelno laureatų vardus bei prizines vietas.

Liaudies instrumentų klasės mokytojai organizuoja įvairius renginius mokykloje ir už jos ribų. Tradiciniai renginiai – „Muzikos valanda motinai“ Kauno bažnyčiose, Tautinių muzikos instrumentų festivalis – maratonas, kompozitoriui Jonui Švedui skirtas renginys „Upokšnis“.

Klasės mokytojai kartu su tautinės kultūros centru organizuoja tautosakos konkursą „Tramtatulis“. Vykdomi bendri projektai su vaikų ir jaunimo centro ansambliu „Malūnėlis“, Tautinės kultūros centro folkloro ansambliu „Ratilėlis“, berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“. Vasarą organizuojamos kūrybinės stovyklos Šventojoje ir Užpaliuose. Džiaugiamės, kad nemaža dalis buvusių mokyklos mokinių pasirenka muziko kelią.

Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinis muzikinis ugdymas skirtas 5 – 6 metų vaikams.

Ikimokyklinio muzikinio ugdymo tikslas – atskleisti ir lavinti vaiko muzikinius gebėjimus: muzikinę klausą, ritmo pojūtį, muzikinę atmintį bei ugdyti muzikos suvokimą.

Pamokų metu lavinama vaikų muzikinė klausa, balsas, intonacija, ugdomi sensoriniai gebėjimai, muzikinio garso aukščio, trukmės, stiprumo, tembro suvokimas. Pamokos vyksta du kartus per savaitę. Jas veda mokytoja metodininkė Irena Bartkuvienė ir mokytoja Monika Klimantavičiūtė.

Kiekvieno pusmečio pabaigoje vyksta koncertai tėveliams. Šešerių metų vaikai turi galimybę papildomai pasirinkti instrumentą (fortepijonas, styginiai instr., liaudies instr., pučiamieji instr., akordeonas ir kt.). Baigdamas ankstyvojo ikimokyklinio muzikinio ugdymo programą,vaikas geba:

  • Padainuoti dainą a‘cappella,
  • Tiksliai intonuoti atskirus muzikinius garsus,
  • Ritmiškai atlikti ketvirtines-aštuntines natas įvairiuose metruose,
  • Apibūdinti muzikos nuotaiką,
  • Atpažinti muzikos instrumentus.Ankstyvojo ikimokyklinio muzikinio ugdymo grupės vaikai vertinami idiografiniu būdu (pažangos, pasiekimų kaupimas ir apibendrinimas).
Išpėstinis ugdymas
Išplėstinio muzikinio ugdymo programa skirta mokiniams, baigusiems muzikos mokyklos pagrindinio muzikinio ugdymo programą.

Išplėstinio muzikinio ugdymo programą mokykla siūlo, norėdama kuo lanksčiau atsižvelgti į XXI a. mokinio individualius muzikinius poreikius ir interesus.

Daugelis mokinių, baigę pagrindinio muzikinio ugdymo programą, nori tęsti muzikos mokymąsi. Jie turi kryptingą mokymosi motyvaciją, išugdytą muzikinį skonį, mėgiamą muziką, kompozitorius. Mokiniai pasiruošę įsijungti į įvairią muzikinę veiklą vidurinėje mokykloje, savo gyvenamojoje aplinkoje ar mieste, bet stokoja didesnio praktinio patyrimo.

Pagal išplėstinio muzikinio ugdymo programą mokiniai mokosi 3 metus. Mokinys gali pasirinkti iki penkių muzikinių dalykų pamokas per savaitę.

Ugdymo programos tikslas: Muzikinių žinių ir įgūdžių lavinimo tęstinumas bei praktinė sklaida. Mokiniai gali rinktis šiuos mokomuosius dalykus:

  • tęsti grojimą pasirinktu instrumentu,
  • susipažinti ir įgyti elementarius grojimo įvairiais kitais muzikos instrumentais įgūdžius,
  • solinį dainavimą,
  • mušamuosius instrumentus,
  • kamerinį ansamblį, akompanimentą,
  • dirigavimą,
  • styginių, pučiamųjų, akordeonininkų orkestrus,
  • įvairius liaudies instrumentų ansamblius,
  • įvairius chorus,
  • muzikos istoriją, solfedį, harmoniją,
  • kompoziciją,
  • etno muziką,
  • muzikines technologijas.

Rekomenduojama pasirinkti du dalykus, kuriuos mokinys mokysis visus tris metus. Populiariausi dalykai išplėstinio muzikinio ugdymo klasėje- gitara ir solinis dainavimas. Pamažu įsibėgėja kamerinio choro „Con brio“ veikla.

Mokiniai mėgsta groti įvairiuose kameriniuose ansambliuose. Taip muzikuodami jie bendrauja su vienmečiais, kartu dalyvauja koncertiniame gyvenime mieste, šalyje bei užsienyje. Gabiausieji vyksta į festivalius ir konkursus. Mokyklos didžiojoje salėje kasmet vyksta tradiciniai klasės kalėdiniai koncertai, o pavasarį koncertuojame vis kitame Kauno miesto muziejuje.

Kompozitorius V.Bartulis su savo kompozicijos klasės mokiniais pakviečia į linksmus ir šmaikščius mokinių kūrybos koncertus mokyklos salėje ar Menininkų namuose.

Klasės vadovė mokytoja ekspertė Rūta Bimbaitė visiems linki ir kviečia: „Mieli absolventai, nelikite pasyviais muzikos klausytojais! Kviečiame toliau muzikuoti, kurti, dalyvauti! O mes, mokytojai, stengsimės būti nenuobodūs.

Papildomas fortepijonas
Mokiniai, besimokantys chorinio dainavimo ir sakralinio giedojimo, styginių, pučiamųjų, liaudies instrumentų, akordeono, gitaros, etnomuzikos klasėse, lanko papildomo fortepijono pamokas.

Chorinio dainavimo ir sakralinio giedojimo klasių mokiniai groti fortepijonu pradeda pirmoje klasėje, kiti – antroje klasėje. Papildomo fortepijono klasės vadovė mokytoja metodininkė Neringa Dainelytė.

Klasėje mokosi apie 550 mokinių. Mokiniai dalyvauja įvairiuose mokyklos ir miesto renginiuose: fortepijoninių ansamblių, etiudų konkursuose, Džiazo muzikos festivalyje, ansamblinio muzikavimo festivalyje “Garsų išdaigos”, taip pat teminiuose koncertuose, skirtuose lietuvių kompozitorių kūrybai ir kt.

Mokyklos bendruomenė

Translate »