Mokyklos vadovai

J. Kazlauskas, S. Mikušauskienė, L. Mačienė

Jonas Kazlauskas

Jonas Kazlauskas

Mokyklos direktorius +370 37 422834
1971 m. LMTA, violončelės specialybė;
2003 m. KTU, Edukologijos vadyba, magistras;
2009 m. suteikta 1 vadybinė kategorija;
Mokytojas metodininkas.

Sandra Mikušauskienė

Pavaduotoja ugdymui +370 37 422847
2001 m. LMTA fortepijono specialybė;
2003 m. LMTA muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis, atlikėjo (fortepijono) profesinė kvalifikacija;
2006 m. VPU Edukologijos studijos, mokytojo kvalifikacija;
Koncertmeisteris metodininkas.

Loreta Mačienė

Loreta Mačienė

Pavaduotoja ugdymui +370 37 422943
1998 m. LMTA, chorinio dirigavimo specialybė;
2003 m. KTU, Edukologijos vadyba, magistras;
2009 m. suteikta 2 vadybinė kategorija;
Mokytojas metodininkas.

Translate »