Apie mus

Istorija, vizija, misija

Istorija

Kauno 1 -oji muzikos mokykla įkurta 1948 m. vasario 1 d.

Vizija

Kauno 1 -oji muzikos mokykla

    yra Kauno – besimokančio miesto gyventojų, ypač jaunosios kartos muzikinės inteligencijos vystymo ir muzikinės kompetencijos įgijimo bei plėtojimo centras, kuris muzikinės kultūros paveldą derina su geriausiais muzikinio ugdymo pasiekimais Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje, racionaliai atsižvelgdamas į rinkos poreikius, šitaip savo ugdomuoju poveikiu ir mokyklos edukacine aplinka prisidedamas prie Kauno gyventojų darnos jausmo ir kūrybinių galių siekio.

Misija

Kauno 1-osios muzikos mokyklos misija

     – būti švietimo institucija, dalyvaujančia kompleksinio muzikinio ugdymo tikslo realizavime diversifikuoto švietimo apimtyse, konkrečiai esančia formalaus pradinio, vidurinio muzikinio ugdymo ir neformalaus muzikinio ugdymo institucija ir šia savo veikla prisidedančia prie Kauno miesto gyventojų išjudinimo vystyti besimokantį miestą, Lietuvos muzikinės kultūros (tame tarpe ir profesionaliosios) tradicijų puoselėjimo, bei šalies ir jos gyventojų socialinės integracijos į ES.

Mokyklos bendruomenė

Translate »