Renginiai

Tarptautiniai, respublikiniai, mokyklos

9-tasis tarptautinia jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkursas „Muzikos tiltai – 2018“

plačiau

„Muzikos tiltai – 2018“

Konkurso “Muzikos tiltai” rezultatai  REZULTATAI Bendros sąlygos Konkursas vyks 2018 metų gruodžio mėn. 8 dieną Kauno 1-osios muzikos mokyklos Didžiojoje salėje / J.Gruodžio g. 25, Kaunas / Konkurse dalyvauja Lietuvos bei užsienio šalių fortepijono, akordeono, styginių, gitaros ir pučiamųjų instrumentų mokinių mišrūs kameriniai ansambliai. Ansamblį sudaro 2-12 mokinių. Mokytojai iliustratoriai ansamblyje nedalyvauja.  Fonogramų nenaudoti. Konkurso dalyviai groja tik viename tos pačios kategorijos ansamblyje. Kiekvienas konkurso dalyvis Žiuri turi pateikti asmens amžių patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas ansamblis Žiuri turi pateikti vieną atliekamų kūrinių partitūros kopiją. Stojamasis dalyvio mokestis kiekvienam ansamblio dalyviui  nurodytas lentelėje. Neatvykus mokestis negrąžinamas.  Kelionės ir pragyvenimo išlaidas apsimoka patys konkurso dalyviai. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins žiuri, kurio narius kviečia organizacinis komitetas. Žiuri narių pavardės bus paskelbtos konkurso pradžioje. Žiuri sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. Konkurso tvarka Konkurse dalyvaujantys ansambliai skirstomi į tris kategorijas: A kategorija – duetai B kategorija – trio, kvartetai C kategorija – 5 – 12 dalyvių ansambliai Nuostatai   Dalyvio anketa APPLICATION FORM Regulations Muzikos tiltai-2018 repeticijos     Muzikos tiltai-9 konkurso eilės... plačiau

„AKCENTAI“

plačiau

RESPUBLIKINIS MUZIKOS (MENO) MOKYKLŲ FORTEPIJONINIŲ ANSAMBLIŲ IR KONCERTMEISTERIŲ KONKURSAS

KONKURSO “ AKCENTAI ” DIENOTVARKĖ 8.00 – 9.00 I ir II kategorijų dalyvių registracija. 9.00 -11.00 Konkurso atidarymas. I kategorijos A,C,D,F a. gr. dalyvių perklausa. 11.30 -14.00 I kategorijos B a.gr. ir II kategorijos visų a. gr. dalyvių perklausa. 13.30 -15.00 III kategorijos dalyvių registracija. 15.00 I ir II kategorijų rezultatų paskelbimas, dalyvių apdovanojimas, bendra nuotrauka. 15.20 III kategorijos visų amžiaus grupių dalyvių perklausa. 19.00 III kategorijos rezultatų paskelbimas, dalyvių apdovanojimas, bendra nuotrauka ir konkurso uždarymas. NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS Skatinti jaunuosius atlikėjus plėsti pianistines žinias ansamblinio grojimo ir akompanavimo srityse, o pedagogus domėtis šių dalykų dėstymo metodika, plėsti žinias parenkant repertuarą, dalintis  metodine patirtimi tarpusavyje. KONKURSO SĄLYGOS Konkursas vyks 2018 03 17 Kauno miesto I-osios muzikos mokyklos didžiojoje salėje (J.Gruodžio g. 25, Kaunas). Konkurso dalyviai – Lietuvos muzikos (meno) mokyklų mokiniai, skambinantys fortepijoniniuose ansambliuose keturiomis, šešiomis ar aštuoniomis rankomis. Arba moksleiviai, akompanuojantys iliustratoriams – vokalistams ar instrumentalistams. Konkursas skirstomas į tris kategorijas: 3.1. keturių rankų fortepijoninių ansamblių kategorija; 3.2. šešių, aštuonių rankų fortepijoninių ansamblių kategorija; 3.3. koncertmeisterio (akompanavimas iliustratoriui) kategorija. Konkurso dalyviai pasirinktinai gali varžytis vienoje arba kitoje kategorijoje. Kelionės ir pragyvenimo išlaidas apmoka patys dalyviai. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins konkurso vertinimo komisija, kurios narius kviečia organizacinis komitetas. Vertinimo komisijos narių pavardės skelbiamos konkurso pradžioje. Komisijos vertinimai galutiniai ir neskundžiami.   KONKURSO  TVARKA   I  KATEGORIJA – KETURIŲ RANKŲ FORTEPIJONINIAI  ANSAMBLIAI   II  KATEGORIJA – ŠEŠIŲ AR AŠTUONIŲ RANKŲ FORTEPIJONINIAI ANSAMBLIAI   Abiejų kategorijų amžiaus grupės: A grupė – moksleiviai iki 10 metų. B grupė – 11-12 metų moksleiviai. C grupė – 13-14 metų moksleiviai. D grupė – 15-16 metų moksleiviai. E grupė – 17-18 metų moksleiviai. F grupė... plačiau

XIX RESPUBLIKINIS VAIKŲ DŽIAZO MUZIKOS FESTIVALIS

plačiau

XIX RESPUBLIKINIS VAIKŲ DŽIAZO MUZIKOS FESTIVALIS

Festivalio tikslas – populiarinti džiazo muziką, ugdyti jos suvokimą. Uždaviniai: Vystyti atlikėjiškus įgūdžius, atliekant džiazo muziką; Skatinti mokinių saviraišką ir gebėjimą improvizuoti; Skatinti mokyklų bendradarbiavimą. Festivalio organizatoriai: Kauno 1-oji muzikos mokykla. Festivalio organizacinis komitetas: Pirmininkas – J.Kazlauskas, Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius; Koordinatorė – S.Mikušauskienė, Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nariai: Z.Sivakova, Kauno 1-osios muzikos mokyklos vyr. mokytoja, J.Snudaitienė, Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytoja metodininkė. Dalyviai: Festivalyje kviečiami dalyvauti muzikos ir meno mokyklų mokiniai, grojantys įvairiais muzikos instrumentais solo, ansambliuose bei vokalistai. Repertuaras: Festivalio dalyviai atlieka tik džiazo stiliaus kūrinį arba džiazinę improvizaciją. Apdovanojimai: Visiems festivalio dalyviams ir jų mokytojams bus įteikti padėkos raštai. Geriausiai pasirodę dalyviai bus apdovanoti laureatų diplomais. Laikas ir vieta: Festivalis vyks 2018 m. kovo mėn. 10 d. 11.00 val. Kauno 1-ojoje muzikos            mokykloje (J.Gruodžio g. 25). Bendros sąlygos: Anketas pateikti iki 2018 m. kovo 1 d. adresu: Kauno 1-oji muzikos mokykla, J.Gruodžio g. 25, Kaunas arba el. paštu jurglape@yahoo.com Telefonai pasiteiravimui: S.Mikušauskienė, direkt. pavad. ugdymui – 8 37 422847 Z.Sivakova – 8 615 80286. J.Snudaitienė – 8 682 32132 Dalyvio anketa Festivalio... plačiau

IX Respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas skirtas Lietuvos šimtmečio chorinės muzikos kompozitoriams

plačiau

IX Respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas

Konkurso tikslas ir uždaviniai: Propaguoti lietuvių kompozitorių chorinę muziką. Skatinti mokinių susidomėjimą chorinio dirigavimo disciplina. Skatinti respublikos mokytojų  bendravimą ir bendradarbiavimą.   Rengėjai ir organizatoriai: Kauno 1-oji  muzikos mokykla, Chorinio dainavimo klasė   Tęstinumas – konkursas vyksta kas dveji metai.   Konkurso eiga: Konkursas  vyks Kauno l-ojoje muzikos mokykloje (Didžioji salė) 2018 m. kovo 24 d. 11.00 val.,  registracijos pradžia 10.00 val. Pranešimas.   Vertinimas ir apdovanojimai: Konkurso  dalyvių pasirodymą vertina žiuri  komisija. Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais ir padėkos raštais. Mokytojai ir koncertmeisteriai, parengę konkurso dalyvius ir laureatus, apdovanojami padėkos raštais.   Dalyviai: Konkurse kviečiami dalyvauti mokiniai , besimokantys muzikos mokyklose ir muzikos gimnazijose. Konkurso  dalyviai skirstomi į 4  kategorijas: A  kategorija – mokiniai, kurie chorinio dirigavimo  mokosi 1-erius metus. B  kategorija –  mokiniai, besimokantys 2-ejus metus. C  kategorija –   mokiniai, besimokantys 3-ejus metus. C1 kategorija  – mokiniai besimokantys  daugiau kaip 4-erius metus.... plačiau

XIX respublikinio vaikų džiazo muzikos festivalis

plačiau

XIX respublikinio vaikų džiazo muzikos festivalis

XIX respublikinio vaikų džiazo muzikos festivalio nuostatai    Festivalio tikslas – populiarinti džiazo muziką, ugdyti jos suvokimą.   Uždaviniai: Vystyti atlikėjiškus įgūdžius, atliekant džiazo muziką; Skatinti mokinių saviraišką ir gebėjimą improvizuoti; Skatinti mokyklų bendradarbiavimą.   Festivalio organizatoriai: Kauno 1-oji muzikos mokykla.   Festivalio organizacinis komitetas: Pirmininkas – J.Kazlauskas, Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius; Koordinatorė – S.Mikušauskienė, Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nariai: Z.Sivakova, Kauno 1-osios muzikos mokyklos vyr. mokytoja, J.Snudaitienė, Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytoja metodininkė.   Dalyviai: Festivalyje kviečiami dalyvauti muzikos ir meno mokyklų mokiniai, grojantys įvairiais muzikos instrumentais solo, ansambliuose bei vokalistai.   Repertuaras: Festivalio dalyviai atlieka tik džiazo stiliaus kūrinį arba džiazinę improvizaciją.   Apdovanojimai: Visiems festivalio dalyviams ir jų mokytojams bus įteikti padėkos raštai. Geriausiai pasirodę dalyviai bus apdovanoti laureatų diplomais.   Laikas ir vieta: Festivalis vyks 2018 m. kovo mėn. 10 d. 11.00 val. Kauno 1-ojoje muzikos             mokykloje (J.Gruodžio g. 25).   Bendros sąlygos: Anketas pateikti iki 2018 m. kovo 1 d. adresu: Kauno 1-oji muzikos mokykla, J.Gruodžio g. 25, Kaunas arba el. paštu jurglape@yahoo.com Telefonai pasiteiravimui: S.Mikušauskienė, direkt. pavad. ugdymui – 8 37 422847 Z.Sivakova – 8 615 80286. J.Snudaitienė – 8 682 32132 Dalyvio... plačiau

“Spindinčios Žvaigždelės”

plačiau

Spindinčios Žvaigždelės

Kauno šv. Jurgio bažnyčioje 2017 m. gruodžio 10 d. 11.30 val. Kauno 1-osios muzikos mokyklos Akordeono,liaudies instrumentų ir chorinio dainavimo klasių mokinių Adventinis koncertas “Spindinčios Žvaigždelės” Kauno Istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje 2017 m. gruodžio 14 d. 17.val. Kauno 1-osios muzikos mokyklos Akordeono,pučiamųjų,styginių instrumentų ,klasikinės gitaros ir solinio dainavimo klasių mokinių Adventinis koncertas „Spindinčios Žvaigždelės“ Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje 2017 m. gruodžio 17 d. 13.00 val. Kauno 1-osios muzikos mokyklos Akordeono,pučiamųjų ir styginių instrumentų klasių mokinių Adventinis koncertas „Spindinčios... plačiau

Kalėdinis koncertas

plačiau

Kalėdinis koncertas

Kauno 1 – osios muzikos mokyklos kolektyvų Kalėdinis Koncertas Kauno m. Valstybinė filharmonija 2017-12-04 18 val. plačiau

Kalėdiniai klasių koncertai

plačiau

Kalėdiniai klasių koncertai

Gruodžio 9 d. 12.00val. styginių instrumentų klasė /VDU aula/ Gruodžio 11 d. 18.00 val. Išplėstinio muzikinio ugdymo klasė /Didžioji salė/ Gruodžio 12 d. 18.00val. Papildomo fortepijono klasė /Didžioji salė/ Gruodžio 15 d. 17.00val. Fortepijono klasė /Didžioji salė/ Gruodžio 16d. 12.00val. Klasikinės gitaros klasė /Didžioji salė/ Gruodžio 18 d. 18.00 val. Pučiamųjų instrumentų klasė /Didžioji salė/ Gruodžio 19 d. 18.00 val. Chorinio dainavimo klasė /Didžioji salė/ Gruodžio 20 d. 16.00 val Ansamblinio grojimo klasė /Didžioji salė/ Gruodžio 20 d. 18.00 val. Akordeono klasė /Didžioji... plačiau

Aštuntasis Lietuvos muzikos mokyklų jaunųjų stygininkų konkursas
„Akimirkos – 2017“

plačiau

„Akimirkos – 2017“

Konkurso programa 2017-11-18 (šeštadienis)   8.00 konkurso ir seminaro dalyvių registracija 9.00 konkurso atidarymas 9.15 kategorijos “Pirmosios natos” pasirodymas 9.30 A kategorijos pasirodymas 10.00 B kategorijos pasirodymas 11.30 C kategorijos pasirodymas 12.30 D, E kategorijų pasirodymas 16.00 Apdovanojimai Solistai turi būti pasiruošę grojimui pusė valandos iki jiems nurodyto laiko. Grupė „Pirmosios natos“: 1. Urtė Venslavičiūtė 2. Gustė Garlauskaitė A grupė: 1. Smiltė Puidokė 2. Smiltė Petrošiūtė 3. Radvilė Eimutytė 4. Eglė Visockytė 5. Goda Poškaitytė 6. Naglis Laurinaitis 7. Luknė Jurevičiūtė 8. Rokas Diržys B grupė: 1. Polina Demidova 2. Gabrielė Dobrovolskytė 3. Emilija Čapkauskaitė 4. Olivia Neverauskaitė 5. Urtė Leveckytė 6. Patricija Žebuolytė 7. Jokūbas Jucius 8. Merkys Šablevičius 9. Goda Baranauskaitė 10. Neda Usonytė 11. Vytautė Vaičiūnaitė 12. Karina Mikušauskaitė 13. Ieva Katinaitė 14. Olivija Ročkaitė C grupė: 1. Milda Šalučkaitė 2. Nikita Smirnov 3. Rebeka Masandavičiūtė 4. Martyna Puskunigytė 5. Dovilė Grigaliūnaitė 6. Izabelė Švenčionytė 7. Aneta Ulachovičiūtė D grupė: 1. Simona Lukaševičiūtė 2. Rimantė Jonaitytė E grupė: 1. Goda Grigorianaitė 2. Dominykas... plačiau

2017 m. balandžio 24 d. 18 val. Kauno Valstybinėje Filharmonijoje vyks Kauno I- osios Muzikos mokyklos 2016 m. konkursų laureatų ir jų mokytojų pagerbimo šventė. Į šventę kviečiami mokytojai ir mokiniai:

plačiau

Muzikos mokyklos 2016 m. konkursų laureatų ir jų mokytojų pagerbimo šventė

STYGINIAI INSTRUMENTAI Marija Ančerytė Ąžuolas Būga Greta Minelgaitė Eglė Kliučinskaitė Agnė Baltrūnaitė Sandra Kmitaitė Ignas Cibulskis Vakarė Baltauskaitė Rapolas Diržinauskas Justas Sabastijanskas Gabrielė Armonaitė Ieva Kondratavičiūtė Viktorija Miknytė Miglė Mūraitė Laima Ritikytė Urtė Mašalaitė Paula Savulionytė Milda Šalučkaitė Urtė Mikuckaitė Laura Bagurskaitė Agnė Baltrūnaitė Karolina Vitkauskaitė Meda Variakojytė Olivia Neverauskaitė Marija Jarmolenko Gabija Narakaitė Rokas Diržys Patricija Žebuolytė Lurda Songailaitė Jokūbas Abraitis Marija Venslavičiūtė Milda Kondratavičiūtė Milita Songailaitė Darja Kapitanova Povilas Lukaševičius Karina Mikušauskaitė Simona Lukaševičiūtė Pijus Liubinskas Lukrecija Jakelytė Dovilė Grigaliūnaitė Izabelė Švenčionytė Agnė Antoniukaitė Justė Jankauskaitė Martyna Puskunigytė AKORDEONAS Faustas Labanauskas Vytautė Blekaitytė Fausta Linkutė Tadas Demidavičius Gytis Pečiukonis Tautvydas Šiaučiūnas Augustė Katkauskaitė Dovydas Kirdeikis Augustas Mačijauskas Estera Širmulytė Giedrius Merkevičius Dovydas Kelly Dominykas Zubrickas Titas Radzevičius Gabija Radevičiūtė Gabija Bradauskaitė Milda Bartkutė Laurynas Dubauskas Benas Šedys Paulius Dubauskas Mindaugas Sadauskas Ieva Pališkytė Kristupas Vitkauskas Justas Petruševičius Jurij Šarkov Vladislavas Putys Dominykas Marma Emilis Imša David Miknis Augustas Ukvalbergas FORTEPIJONAS Goda Dambrauskaitė Emilė Griniūtė Viktorija Rugieniūtė Lukas Kavaliauskas Milda Dambrauskaitė Smiltė Domeikytė Markas Barakat Vykintas Maziukas Aistė Merfeldaitė Gynėvė Vaičiulytė Marija Židonytė Ignas Jakštas Arnas Vaškevičius Gustė Andziulytė Viltė Berūkštytė Liepa Baublytė Milda Sofija Leonavičiūtė Ieva Machtejevaitė Emilis Vilimas Simonas Rukanskis Ilma Dumčaitytė Liepa Juodytė Domilė Žilinskaitė Izabelė Žebuolytė Greta Senkutė Adrija Čaplikaitė Dominykas Meištas Jokūbas Jakelis Mantas Vaitkus Austėja Breivytė Brigita Bartkutė Brigita Zavarskytė Liepa Lovkytė Emilija Dautartaitė Dominykas Verza Aušra Bukniutė Agnė Vaitkevičiūtė Greta Kostricė Rytė Marija Akramaitė Livija Sukackaitė Ugnė Bakaitė Emilija Greičiūtė Kotryna Remeikaitė Kotryna Gintvilaitė Ana Bušina Julius Gineika Paulina Gladyševaitė Saulė Marija Milonaitė Povilas Šleivys Augustė Murauskaitė Klaudija Čerkaitė Viltė Murauskaitė Ugnė Meškuotytė Giedrė Čeponytė Rugilė Kregždytė Evita Perskandaitė Austėja Pavilaitytė... plačiau

XVIII respublikinis vaikų džiazo muzikos festivalis

plačiau

Džiazo muzikos festivalis

Pradžia 11 val. Registracija nuo 9:30 val. Programa.doc Bendros sąlygos: Anketas pateikti iki 2017 m. kovo 25 d. adresu: Kauno 1-oji muzikos mokykla, J.Gruodžio g. 25, Kaunas arba el. paštu: jurglape@yahoo.com Telefonai pasiteiravimui: S.Mikušauskienė, direkt. pavad. ugdymui – 8 37 422847 J.Lapienytė – 8 613 18686 Z.Sivakova – 8 615 80286 J.Snudaitienė – 8 682 32132 Nuostatai Dalyvio... plačiau

„OI ŽIBA ŽIBURĖLIS“ – 2017

plačiau

VIII-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų harmonizuotų lietuvių liaudies dainų a’cappella

BENDROJI DALIS. Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyrius bei Kauno 1-oji muzikos mokykla organizuoja respublikinį harmonizuotų lietuvių liaudies dainų a’cappella konkursą „Oi žiba žiburėlis“. Kviečiame dalyvauti pradinių ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų, muzikos ir dailės mokyklų mokinius, kurie nėra abejingi lietuviškai dainai, lietuvių tautos istorijai, liaudies ir profesionaliųjų muzikų sukurtam gėriui ir grožiui.... plačiau

“Garsų vaivorykštė” VIII-asis respublikinis muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų konkursas

plačiau

Garsų vaivorykštė

1. Konkursas vyks 2017 m. kovo 4 d. Kauno 1-oje muzikos mokykloje. 2. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos muzikos (meno) mokyklų jaunieji pianistai iki 11 metų. 3. Konkurso dalyvio mokestį 5.79 Eur. pervesti į sąskaitą Nr.LT104010042501858637. Būtinai nurodyti konkurso pavadinimą, dalyvio vardą ir pavardę. REPETICIJOS SALĖJE: KOVO 03 d. /penktadienis/ /Kauno I-os MM didžioji salė/ Matas Lenkutis 13.00 – 13.20val. Goda Karžinauskaitė 13.20 – 13.40val. Beata Bulkė 13.40 – 14.00val. Ūla Geištoraitytė 14.00 – 14.20val Lukas Goss 14.20 – 14.40val. KOVO 04d. /šeštadienis/ /Kauno I-os MM didžioji salė/ Nojus Bradauskas 9.00 – 9.05val. Saulė Kundreckaitė 9.05 – 9.10val. Simas Šukaitis 9.10 -9.15val. Rusnė Mauručaitė 9.15 – 9.20val. Mėta Matijevskytė 9.20 – 9.25val. Emilija Dambrauskaitė 9.25 – 9.30val. Patricija Vilkaitė 9.30 – 9.35val. Iveta Rapkevičiūtė repetuos per pertrauką, prieš C kategorijos pasirodymą 11.20 – 11.25val. DIENOTVARKĖ: 8.30 – 10.00 val. dalyvių registracija 10.00 val. atidarymas 10.05 val. A ir B grupių perklausa 11.15 – 11.45 val. pertrauka 11.45 val. C grupės perklausa 13.30 val. Seminaras ir rezultatų paskelbimas Nuostatai Dalyvio... plačiau
REZULTATAI/ RESULTS GRAND PRIX B kategorija IV amžiaus grupė, 100/100 balų Lukrecija Jakelytė (smuikas)  Povilas Lukaševičius (violončelė) Adrija Čaplikaitė (fortepijonas) Kauno 1-oji muzikos mokykla C kategorija II amžiaus grupė 1 vieta, 98/100 balai Smuikininkų ansamblis Kauno 1-oji muzikos mokykla C kategorija I amžiaus grupė 1 vieta, 97/100 balai Smuikininkų ansamblis Kauno 1-oji muzikos mokykla C kategorija IV amžiaus grupė 2 vieta, 92/100 balai Smuikininkų ansamblis Kauno 1-oji muzikos mokykla B kategorija II amžiaus grupė 1 vieta, 97/100 balai Simona Lukaševičiūtė (smuikas) Leonardas Jakelis (klarnetas) Jokūbas Jakelis  (fortepijonas) Kauno 1-oji muzikos mokykla 2 vieta, 93/100 balai Olivia Neverauskaitė (smuikas) Martyna Puskunigytė (violončelė) Emilia Neverauskaitė (fortepijonas) Kauno 1-oji muzikos mokykla 3 vieta, 86/100 balai Evelina Miliauskaitė (smuikas) Gabrielė Dobrovolskytė (violončelė) Greta Malinauskaitė (gitara) Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla B kategorija III amžiaus grupė Diplomas, 77/100 balai Viktorija Tyševičiūtė (smuikas) Gabija Misiunaitė (smuikas) Viktorija Kostkevičiūtė (fortepijonas) Kauno „Vyturio“ gimnazija, muzikos skyrius B kategorija IV amžiaus grupė 1 vieta, 96/100 balai Mantas Vaitkevičius (saksofonas) Mykolas Paulauskas (saksofonas) Rusnė Navalinskaitė (fortepijonas) Kauno 1-oji muzikos mokykla A kategorija I amžiaus grupė 1 vieta, 97/100 balai Lelde Pūcite  (fleita) Elīza Pelna (fortepijonas) Riga Emils Darzins Music School 1 vieta, 96/100 balai Rokas Diržys (smuikas) Nortė Karaliūtė (fortepijonas) Kauno 1-oji muzikos mokykla 2 vieta, 94/100 balai Diplomas Jauniausiam konkurso ansambliui Goda Berkmonaitė (fleita) Ūla Geištoraitytė (fortepijonas) Garliavos meno mokykla 3 vieta, 90/100 balai Laurynas Kalasūnas (fleita) Gynėvė Vaičiulytė (fortepijonas) Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla, Kauno 1-oji muzikos mokykla Laureato diplomas, 84/100 balai Luknė Jurevičiūtė (smuikas) Santa Jasiulytė (fortepijonas) Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla A kategorija IV amžiaus grupė 1 vieta, 97/100 balai Augustinas Ališauskas (trombonas) Liepa Gradauskaitė... plačiau
Translate »