Biblioteka

Kauno 1-osios muzikos mokyklos naudojimosi biblioteka taisyklės

 1. Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo organizavimas

  1. Skaitytojai, norėdami naudotis bibliotekos saugomais spaudiniais, privalo užregistruoti skaitytojo kortelę.

  2. Skaitytojo kortelė mokiniams išrašoma tėvų vardu, pateikus asmens pažymėjimą arba užpildžius paraišką.

  3. Susipažinę skaitytojai su “Naudojimosi biblioteka taisyklėmis“, įsipareigoja juos vykdyti.

 1. Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimas

  1. Skaitytojai turi teisę gauti iš bibliotekos vieneriems mokslo metams šiuos spaudinius: R.Kašponis “solfedžio”,muzikos literatūros vadovėlius, bei spaudinius, kurių bibliotekoje yra daugiau. Visi kiti spaudiniai, kurių yra vienetai, išduodami kopijavimui.

  2. Pirmos klasės mokiniams knygas paima jų pagrindinio dalyko mokytoja(s).

  3. Bibliotekos lankytojams bibliografiniais – informaciniais bei periodiniais leidiniais leidžiama naudotis tik bibliotekoje.

 1. Skaitytojai privalo

  1. Tausoti ir saugoti gaidas, knygas ir kitus spaudinius, neišnešti iš bibliotekos dokumentų. Praradus spaudinį, privalo pakeisti lygiaverčiu.

  2. Už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba sugadintus spaudinius atsako tėvai arba globėjai.

  3. Baigęs, arba dėl kitų priežasčių nutraukęs mokslą mokykloje, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka.

  4. Bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems taisyklių, nebus leidžiama naudotis bibliotekos paslaugomis.

  5. Paraiška dėl registracijos bibliotekoje


PRITARTA
Kauno 1-osios muzikos mokyklos tarybos 2016m. rugs jo 7d.
protokolu Nr 3

Translate »