XXXII GRAND CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO

XXXII GRAND CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO

SOLISTAI
Elementaire A kategorija
Meda Ėvaltaitė 1 vieta
mokytoja L.Petrauskienė

Laura Varkalytė 1 vieta
mokytoja N.Dainelytė

Moyen A kategorija

Atėnė Aliukonytė 1 vieta
mokytoja E.Sadauskaitė-Gerulienė

Preparatoire B kategorija
Aleksandras Šileika 3 vieta
mokytoja J.Snudaitienė

KAMERINIAI ANSAMBLIAI
Preparatoire kategorija

Liepa Baublytė 1 vieta
mokytoja R.Derbutienė

FORTEPIJONINIAI ANSAMBLIAI
Preparatoire kategorija
Liepa Laimė Čižauskaitė ir 1 vieta
Saulė Čižauskaitė
mokytojos J.Snudaitienė, R.Eigirdienė

Elementaire kategorija
Gabija Gumuliauskaitė ir 1 vieta
Gustė Andziulytė
mokytojos T.Zubauskaitė, R.Derbutienė
Felicija Dubickaitė, 2 vieta
Arūnė Černiauskaitė
mokytoja L.Kepežinskienė

Moyen kategorija
Paulina Gladyševaitė ir 1 vieta
Povilas Dronovas
mokytojos R.Eigirdienė L.Petrauskienė

Translate »