,,AKCENTAI”

Respublikinis muzikos (meno) mokyklų fortepijoninių ansamblių ir koncertmeisterių konkursas ,,AKCENTAI”

I KATEGORIJA (keturių rankų fortepijoniniai ansambliai)

Emilę Griniūtę ir Evitą Perskaudaitę I v. (A gr.)
Mokyt. R.Bimbaitė, R.Morkūnienė


Liepą Juodytę ir Brigitą Zavarskytę I v. (B gr.)
Mokyt.R.Rasimavičienė, E.Matulionienė


Emilią Neverauskaitę ir Ugnę Grabliauskaitę I v. (C gr.)
Mokyt. V.Grigaitienė


Eglę Budrytę ir Tomą Linkų I v. (D gr.)
Mokyt. R.Pečeliūnienė


Aušrinę Čibirauskaitę ir Aleksą Kostricą II v. (A gr.)
Mokyt. J.Žemaitytė, J.Knipienė


Gerdą Butkutę ir Saulę Noreikaitę II v. (A gr.)
Mokyt. A.Klovaitė-Berezinienė, J.Lapienytė


Medą Majeraitę ir Viktoriją Rugieniūtę II v. (C gr.)
Mokyt.N.Dainelytė, R.Bimbaitė


Jokūbą Jakelį ir Mantą Vaitkų II v. (C gr.)
Mokyt.E.Matulionienė


Augustę Požerskytę ir Miglę Cirulytę III v.(B gr.)
Mokyt. R.Pečeliūnienė


Gabiją Gumuliauskaitę ir Gustę Andziulytę III v. (Cgr.)
Mokyt. R.Derbutienė, T.Zubauskaitė

DIPLOMANTUS

Miglę Kerbelytę ir Maksimilianą Korotkovą
Mokyt. D.Milius, E.Žigaitė


Liepą Laimę Čižauskaitę ir Saulę Čižauskaitę

Mokyt. J.Snudaitienė, R.Eigirdienė


Feliciją Dubickaitę ir Arūnę Černiauskaitę
Mokyt. L.Kepežinskienė


Urtę Lembutytę ir Luką Naturjevą
Mokyt. R.Rimkienė


Kajų Mačikūną
Mokyt. D.Milius

LAUREATUS
III KATEGORIJA (koncertmeisteris)

Nortę Karaliūtę (iliustr.Rokas Diržys) I v. (A gr.)
Mokyt. S.Mažeikienė, D.Galdikienė


Agnę Šulniūtę (iliustr. smuikininkų ansamblis) I v. (A gr.)
Mokyt.S.Mažeikienė, K.Katavičiūtė


Aną Somovą (iliustr.A.Paliulytė) I v. (B gr.)
Mokyt. A.Klovaitė-Berezinienė


Godą Dambrauskaitę (iliustr.mokyt. S.Bartulis) I v. (C gr.)
Mokyt. R.Bimbaitė


Aistę Merfeldaitę (iliustr. mokyt.S.Prialgauskas) I v. (C gr.)
Mokyt. J.Vaičiulienė


Marką Barakat (iliustr.K.Bučiūnas) I v. (D gr.)
Mokyt. J.Vaičiulienė


Viltę Berūkštytę (iliustr. mokyt.P.Berūkštis) II v. (A gr.)
Mokyt. R.Derbutienė


Vaivą Aučinikaitę (iliustr.S.Prialgauskas) II v. (A gr.)
Mokyt. J.Vaičiulienė


Edvardą Markauską (iliustr. Mokyt. S.Bartulis) II v. (B gr.)
Mokyt. M.Šidlauskas


Povilą Šleivį (iliustr.mokyt. S.Bartulis) II v. (D gr.)
Mokyt. R.Eigirdienė


Emiliją Greičiūtę (iliustr. mokyt.S.Prialgauskas) III v. (A gr.)
Mokyt. J.Žemaitytė


Luką Kavaliauską (iliustr.S.Matelytė) III v. (B gr.)
Mokyt. R.Bimbaitė, A.Sipavičienė


Smiltę Domeikytę (iliustr.A.Čyžaitė) III v. (B gr.)
Mokyt. J.Vaičiulienė


Kotryną Gintvilaitę (iliustr. E.Liutkauskaitė) III v. (C gr.)
Mokyt. L.Liutkauskienė, E.Liutkauskas


Adriją Čaplikaitę (iliustr. D.Terminaitė) III v. (D)
Mokyt. E.Matulionienė

DIPLOMANTUS

Kotryną Remeikaitę (iliustr. mokyt. D.Terminaitę)
Mokyt. G.Grigonienė


Mariją Beliakovą (iliustr. S.Prialgauskas)
Mokyt. E.Žigaitė

Translate »