XIX RESPUBLIKINIS VAIKŲ DŽIAZO MUZIKOS FESTIVALIS

XIX RESPUBLIKINIS VAIKŲ DŽIAZO MUZIKOS FESTIVALIS

Festivalio tikslas – populiarinti džiazo muziką, ugdyti jos suvokimą.

Uždaviniai:

Vystyti atlikėjiškus įgūdžius, atliekant džiazo muziką;

Skatinti mokinių saviraišką ir gebėjimą improvizuoti;

Skatinti mokyklų bendradarbiavimą.

Festivalio organizatoriai:

Kauno 1-oji muzikos mokykla.

Festivalio organizacinis komitetas:

Pirmininkas – J.Kazlauskas, Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius;

Koordinatorė – S.Mikušauskienė, Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Z.Sivakova, Kauno 1-osios muzikos mokyklos vyr. mokytoja, J.Snudaitienė, Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytoja metodininkė.

Dalyviai:

Festivalyje kviečiami dalyvauti muzikos ir meno mokyklų mokiniai, grojantys įvairiais muzikos instrumentais solo, ansambliuose bei vokalistai.

Repertuaras:

Festivalio dalyviai atlieka tik džiazo stiliaus kūrinį arba džiazinę improvizaciją.

Apdovanojimai:

Visiems festivalio dalyviams ir jų mokytojams bus įteikti padėkos raštai. Geriausiai pasirodę dalyviai bus apdovanoti laureatų diplomais.

Laikas ir vieta:

Festivalis vyks 2018 m. kovo mėn. 10 d. 11.00 val. Kauno 1-ojoje muzikos            mokykloje (J.Gruodžio g. 25).

Bendros sąlygos:

Anketas pateikti iki 2018 m. kovo 1 d. adresu:

Kauno 1-oji muzikos mokykla, J.Gruodžio g. 25, Kaunas

arba el. paštu jurglape@yahoo.com

Telefonai pasiteiravimui: S.Mikušauskienė, direkt. pavad. ugdymui – 8 37 422847

Z.Sivakova – 8 615 80286.

J.Snudaitienė – 8 682 32132

Dalyvio anketa
Festivalio programa

Translate »