IX Respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas

IX Respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas skirtas Lietuvos šimtmečio chorinės muzikos kompozitoriams

 1. Konkurso tikslas ir uždaviniai:
 • Propaguoti lietuvių kompozitorių chorinę muziką.
 • Skatinti mokinių susidomėjimą chorinio dirigavimo disciplina.
 • Skatinti respublikos mokytojų  bendravimą ir bendradarbiavimą.

 

 1. Rengėjai ir organizatoriai:
 • Kauno 1-oji  muzikos mokykla,
 • Chorinio dainavimo klasė

 

Tęstinumas – konkursas vyksta kas dveji metai.

 

 1. Konkurso eiga:
 • Konkursas  vyks Kauno l-ojoje muzikos mokykloje (Didžioji salė)

2018 m. kovo 24 d. 11.00 val.,  registracijos pradžia 10.00 val.

 • Pranešimas.

 

 1. Vertinimas ir apdovanojimai:
 • Konkurso  dalyvių pasirodymą vertina žiuri  komisija.
 • Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais ir padėkos raštais.
 • Mokytojai ir koncertmeisteriai, parengę konkurso dalyvius ir laureatus, apdovanojami padėkos raštais.

 

 1. Dalyviai:
 • Konkurse kviečiami dalyvauti mokiniai , besimokantys muzikos mokyklose ir muzikos gimnazijose.
 • Konkurso  dalyviai skirstomi į 4  kategorijas:

A  kategorija – mokiniai, kurie chorinio dirigavimo  mokosi 1-erius metus.

B  kategorija –  mokiniai, besimokantys 2-ejus metus.

C  kategorija –   mokiniai, besimokantys 3-ejus metus.

C1 kategorija  – mokiniai besimokantys  daugiau kaip 4-erius metus.

Natos

Translate »