RESPUBLIKINIS MUZIKOS (MENO) MOKYKLŲ FORTEPIJONINIŲ ANSAMBLIŲ IR KONCERTMEISTERIŲ KONKURSAS

„AKCENTAI“

KONKURSO “ AKCENTAI ”
DIENOTVARKĖ

8.00 – 9.00 I ir II kategorijų dalyvių registracija.

9.00 -11.00 Konkurso atidarymas.
I kategorijos A,C,D,F a. gr. dalyvių perklausa.

11.30 -14.00 I kategorijos B a.gr. ir
II kategorijos visų a. gr. dalyvių perklausa.

13.30 -15.00 III kategorijos dalyvių registracija.

15.00 I ir II kategorijų rezultatų paskelbimas, dalyvių
apdovanojimas, bendra nuotrauka.

15.20 III kategorijos visų amžiaus grupių dalyvių perklausa.

19.00 III kategorijos rezultatų paskelbimas, dalyvių apdovanojimas,
bendra nuotrauka ir konkurso uždarymas.


NUOSTATAI

KONKURSO TIKSLAS

Skatinti jaunuosius atlikėjus plėsti pianistines žinias ansamblinio grojimo ir akompanavimo srityse, o pedagogus domėtis šių dalykų dėstymo metodika, plėsti žinias parenkant repertuarą, dalintis  metodine patirtimi tarpusavyje.

KONKURSO SĄLYGOS

 1. Konkursas vyks 2018 03 17 Kauno miesto I-osios muzikos mokyklos didžiojoje salėje (J.Gruodžio g. 25, Kaunas).
 2. Konkurso dalyviai – Lietuvos muzikos (meno) mokyklų mokiniai, skambinantys fortepijoniniuose ansambliuose keturiomis, šešiomis ar aštuoniomis rankomis. Arba moksleiviai, akompanuojantys iliustratoriams – vokalistams ar instrumentalistams.
 3. Konkursas skirstomas į tris kategorijas:

3.1. keturių rankų fortepijoninių ansamblių kategorija;

3.2. šešių, aštuonių rankų fortepijoninių ansamblių kategorija;

3.3. koncertmeisterio (akompanavimas iliustratoriui) kategorija.

Konkurso dalyviai pasirinktinai gali varžytis vienoje arba kitoje kategorijoje.

 1. Kelionės ir pragyvenimo išlaidas apmoka patys dalyviai.
 2. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins konkurso vertinimo komisija, kurios narius kviečia organizacinis komitetas. Vertinimo komisijos narių pavardės skelbiamos konkurso pradžioje. Komisijos vertinimai galutiniai ir neskundžiami.

 

KONKURSO  TVARKA

 

I  KATEGORIJA – KETURIŲ RANKŲ FORTEPIJONINIAI  ANSAMBLIAI

 

II  KATEGORIJA – ŠEŠIŲ AR AŠTUONIŲ RANKŲ FORTEPIJONINIAI ANSAMBLIAI

 

Abiejų kategorijų amžiaus grupės:

A grupė – moksleiviai iki 10 metų.

B grupė – 11-12 metų moksleiviai.

C grupė – 13-14 metų moksleiviai.

D grupė – 15-16 metų moksleiviai.

E grupė – 17-18 metų moksleiviai.

F grupė – dalyvių amžius neribojamas. Šioje kategorijoje gali dalyvauti ansambliai, sudaryti iš moksleivio ir jo pedagogo ar moksleivio ir jo šeimos nario.

Jei ansamblio sudėtyje yra skirtingų amžiaus grupių moksleiviai, vedamas bendras dalyvių amžiaus vidurkis.

 

Repertuaras

Abiejų kategorijų ir visų amžiaus grupių konkurso dalyviai privalo atlikti du skirtingo charakterio kūrinius.

 

Abiejų kategorijų konkurso dalyvių programos trukmė:

A grupė – iki 5  min.

B grupė – iki 6  min.

C grupė – iki 7  min.

D grupė – iki 10 min.

E grupė – iki 12 min.

F grupė – iki 15 min.

 

Konkurso dalyvio mokestis- 7,24 Eur (kiekvienam ansamblio nariui)

 

III  KATEGORIJA– KONCERTMEISTERIO

 

Amžiaus grupės:

A grupė – moksleiviai, gimę 2006 metais ir vėliau.

B grupė – moksleiviai, gimę 2004 metais ir vėliau.

C grupė – moksleiviai, gimę 2002 metais ir vėliau.

D grupė – moksleiviai, gimę 1999 metais ir vėliau.

Repertuaras

Visų amžiaus grupių konkurso dalyviai privalo atlikti du skirtingo charakterio vokalinio ar instrumentinio žanro kūrinius.

 

Programos trukmė:

A grupė – iki 5 min.

B grupė – iki 10 min.

C grupė – iki 12 min.

D grupė – iki 12 min.

Konkurso dalyvio mokestis- 7,24 Eur

 

 • Konkurso dalyvis akompanuoja iliustratoriui – vokalistui ar instrumentalistui.

Iliustruoja profesionalūs atlikėjai arba moksleiviai.

 • Koncertmeisterio kategorijos kūriniuose būtina akompanimento partija (negalima atlikti kamerinės muzikos repertuaro).
 • Konkurso metu draudžiama naudotis audio – video medžiaga.

VERTINIMAS IR PASKATINIMAS

 1. Programos atlikimas vertinamas pagal šiuos vertinimo kriterijus:

1.1. ansambliškumo pojūtis,

1.2. kūrinių interpretacijos raiškumas,

1.3. techninių priemonių kokybė,

1.4. programos sudėtingumas.

 1. Konkurso nugalėtojai kiekvienoje kategorijoje ir amžiaus grupėje apdovanojami laureatų diplomais.
 2. Konkurso diplomantai kiekvienoje kategorijoje ir amžiaus grupėje apdovanojami diplomais.
 3. Specialūs prizai skiriami:

4.1. už įdomiausią interpretaciją,

4.2. už artistiškumą,

4.3. jauniausiam konkurso ansambliui.

 1. Kitiems konkurso dalyviams įteikiami dalyvio diplomai.
 2. Visų konkurso dalyvių mokytojams ir iliustratoriams įteikiami padėkos raštai.

 

KONKURSO ORGANIZACINIS KOMITETAS

 1. Jonas Kazlauskas- pirmininkas, Kauno 1-os muzikos mokyklos direktorius
 2. Gintaras Balčiūnas- koordinatorius, Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistas
 3. Sandra Mikušauskienė- koordinatorė, Kauno 1-os muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 4. Aušra Klovaitė- Berezinienė- meno vadovė, Kauno 1-os muzikos mokyklos koncertmeisterė metodininkė

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

1.Konkurso dalyvio dokumentai priimami iki 2018m.vasario10 d.

2.Konkurso dalyvio  dokumentai:

2.1. konkurso dalyvio anketa,

2.2. konkurso dalyvio gimimo liudijimo arba paso kopija,

2.3. konkurso dalyvio mokesčio įmokėjimo kopija.

3.Dokumentus siųsti šiuo adresu:

Respublikinis muzikos (meno) mokyklų fortepijoninių ansamblių ir koncertmeisterių konkursas „Akcentai“

Kauno 1-oji muzikos mokykla

J.Gruodžio g.25, LT-44239, Kaunas, Lietuva

Tel.: +370 37 422834

El.paštas : jurglape@yahoo.com

Telefonai pasiteiravimui:

+370 (650)12649 A.Berezinienė,

+370 (613)18686 J.Lapienytė,

+370 (616)50271 T.Zubauskaitė.

4.Konkurso dalyviai iki 2018 m. vasario 10 d.  turi pervesti šiuose nuostatuose nustatyto dydžio konkurso dalyvio mokestį nurodant konkurso pavadinimą ir dalyvio pavardę.

 

Gavėjas: Kauno 1-oji muzikos mokykla,

Įmonės kodas 190144649

 1. Gruodžio g.25, Kaunas, Lietuva

Sąskaita LT104010042501858637

DNB bankas

5.Informacija apie registraciją, repeticijas bus išsiųsta Jūsų nurodytu elektroniniu adresu.

Akcentai anketa

Translate »